Retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med samtale og forløb hos SANDkost CVR.nr.: 39710676

I forhold til EU´s nye persondataforordning (GDPR) kan jeg oplyse, at jeg opbevarer personoplysninger i henhold til lovgivningen forelagt af Datatilsynet.

Denne nye forordning betyder bl.a. at det ikke længere er tilladt for offentlige eller private virksomheder, at sende mails indeholdende personoplysninger, uden at disse er forsvarligt krypteret. For dig betyder det, at jeg ikke på mail, må forholde mig til konkrete sundheds udfordringer og helbreds oplysninger samt svare på spørgsmål herom. Er du imidlertid i et sundhedsforløb hos mig og sender mig personlige informationer på mail – og hvis jeg vurderer, at det er relevant i forhold til en evt. rådgivning – gemmer jeg disse informationer i mit mail-system, mens korrespondancen står på. Efterfølgende sletter jeg korrespondancen. Til sidst kan jeg oplyse at jeg ikke anvender sikker e-mail (da det kan være yderst kompliceret – især for dig), og det skal du være opmærksom på, hvis du sender mig private eller personlige informationer.

Formål med indsamling af oplysninger:
Jeg indsamler oplysninger, for bedre at kunne tilrettelægge et individuelt og konkret sundhedsforløb.

Hvilke typer af oplysninger indsamler jeg:
Jeg har brug for almindelige personoplysninger som dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Derudover indsamler jeg oplysninger vedr. din almene sundhedstilstand, for bedre at kunne hjælpe dig. De oplysninger der registreres og gemmes, vil konkret være oplysning om behandlingstype og varighed samt hvilke specifikke forhold, eller andet der kan være relevante for fremtidige samtaler.

Hvor længe gemmer jeg dine oplysninger:
Alle oplysninger gemmes i op til 5 år, herefter vil de blive slettet/tilintetgjort. Oplysningerne vil på intet tidspunkt blive videregivet til en tredjepart.

Opbevaring af indsamlede oplysninger:
Jeg opbevarer dine oplysninger mens du er i et samtaleforløb og i henhold til gældende lovgivning. Oplysninger opbevares på en kodebeskyttet computer, der endvidere opbevares aflåst og utilgængelig for uvedkommende, eller i et aflåst arkivskab.

Databehandlere:
Min hjemmeside leveres i samarbejde med WordPress. Her opsamler jeg anonymt besøgsdata, så jeg hele tiden kan følge med i trafikken på min hjemmeside og dermed tilpasse mit indhold. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg hele tiden har en hjemmeside der er spændende og relevant for dig. Jeg har en databehandleraftale med wordpress, der garantere at passe godt på dine oplysninger.

Mit mailsystem leveres i samarbejde med Appel. Her indsamler jeg oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Oplysningerne vil blive brugt til at kontakte dig vedr. informationer, tilbud og invitationer der er relevante for dig. Jeg har en databehandleraftale Appel, der sikre at de passer godt på dine oplysninger.

Besøger du min Facebookside, acceptere du samtidig Facebooks privatlivspolitik. Jeg har ikke en databehandleraftale med Facebook, da dette ikke er muligt. Jeg henviser derfor til Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy

Har du selv et ansvar?:
Ja! De oplysninger du giver, er du selv dataansvarlig for. Hvis du sender oplysninger som fx spørgeskema, journaler eller andre personoplysninger, er du selv dataansvarlig for disse. Jeg vil slette oplysningerne, så snart jeg har lagret dem på min kodebeskyttede computer. Jeg vil opfordre til at medbringe eller aflevere personoplysninger, som ovenstående, til mig personligt.

Dine rettigheder:
Du har til hver en tid ret til at se/få udleveret alle de oplysninger jeg har på dig. Samtidig har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Du skal blot kontakte mig:

 

 

 

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personfølsomme oplysninger kan dette ske til
Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ovenstående vil blive opdateret og rettet ved ændrede retningslinjer forelagt af datatilsynet.

Sidst rettet:
D. 13-02-2019
af Signe Sandfeld